Xem tất cả

Cưỡi ngựa xem hoa iOS 11 và cách để lên iOS 11 Beta !

1.Truy cập vào link beta.apple.com
2.Nhấn nút Sign In > Đăng nhập tài khoản Apple ID của bạn
3.Đồng ý với các điều khoản sử dụng
4.Chuyển sang tab iOS, chọn “Enroll your iOS device”
5.Backup iPhone, iPad của bạn vào iTunes. Nhớ là phải Archive bản backup này để khi lên iOS 11 thì bản backup mới không đè lên bản backup của iOS 10 và chặng đường quay lại của bạn (vào Preferences của iTunes > Device > chuột phải lên máy của bạn > Archive)
6.Dùng iPhone, iPad truy cập vào link beta.apple.com/profile, tải profile về, chấp nhận
7.Vào Settings > General > Software Updates, check và đợi tải về iOS 11 Beta