Bảng Giá Linh Kiện Thay Thế

Đơn vị: 1.000đ

Tên Sản Phẩm

Đơn giá

Pin iPhone 4/4s

250

Pin iPhone 5/5s/5c

300

Pin iPhone 6

350

Pin iPhone 6 Plus

400

Pin iPhone 6s

500

Pin iPhone 6s Plus

550

Pin iPad 2

500

Pin iPad 3

550

Pin iPad 4

600

Pin iPad Air

800

Pin iPad Air 2

950

Pin iPad Mini

500

Pin iPad Mini 2

600

Pin iPad Mini 3

750

Pin iPad Mini 4

900

Pin iPad Pro 9.7 
Pin iPad Pro 12.9 
Pin iPhone 7 
Pin iPhone 7 Plus 

Tên Sản Phẩm

Đơn giá

Màn hình iPhone 4/4s

450

Màn hình iPhone 5/5s

850

Màn hình iPhone 6

1.450

Màn hình iPhone 6 Plus

2.100

Màn hình iPhone 6s

2.200

Màn hình iPhone 6s Plus

3.200

Màn hình iPhone 7

5.900

Màn hình iPhone 7 Plus

6.900

Màn hình iPad 2

1.050

Màn hình iPad 3

1.200

Màn hình iPad 4

1.300

Màn hình iPad Air

2.000

Màn hình iPad Air 2 
Màn hình iPad Mini

1.300

Màn hình iPad Mini 2

1.400

Màn hình iPad Mini 3

1.600

Màn hình iPad Mini 4 
Màn hình iPad Pro 9.7 
Màn hình iPad Pro 12.9 

Tên Sản Phẩm

Đơn giá

Mặt kính cảm ứng iPhone 4/4s

200

Mặt kính cảm ứng iPhone 5/5s/5c

350

Mặt kính cảm ứng iPhone 6

400

Mặt kính cảm ứng iPhone 6 Plus

500

Mặt kính cảm ứng iPhone 6s

550

Mặt kính cảm ứng iPhone 6s Plus

700

Mặt kính cảm ứng iPhone 7

750

Mặt kính cảm ứng iPhone 7 Plus

950

Mặt kính cảm ứng iPad 2/3/4

450

Mặt kính cảm ứng iPad Air

700

Mặt kính cảm ứng iPad Air 2 
Mặt kính cảm ứng iPad Mini 1/2

550

Mặt kính cảm ứng iPad Mini 3

700

Mặt kính cảm ứng iPad Mini 4 
Mặt kính cảm ứng iPad Pro 9.7 
Mặt kính cảm ứng iPad Pro 12.9 

Tên Sản Phẩm

Đơn giá

Camera trước/sau iPhone 4/4s

150

Camera trước/sau iPhone 5

250

Camera trước/sau iPhone 5s/5c

300

Camera trước/sau iPhone 6/ 6 Plus

350

Camera Trước/Sau iPhone 6s

500/700

Camera Trước/Sau iPhone 6s Plus

550/800

Camera Trước/Sau iPhone 7 
Camera Trước/Sau iPhone 7 Plus 
Camera Trước/Sau iPad 2/3/4

300/400

Camera Trước/Sau iPad Air

500

Camera Trước/Sau iPad Air 2

600

Camera Trước/Sau iPad Mini

400/500

Camera Trước/Sau iPad Mini 2

400/550

Camera Trước/Sau iPad Mini 3

600

Camera Trước/Sau iPad Mini 4 
Camera Trước/Sau iPad Pro 9.7 
Camera Trước/Sau iPad Pro 12.9 

Tên Sản Phẩm

Đơn giá

Bộ vỏ iPhone 5/5s

450

Bộ vỏ iPhone 5c

400

Bộ vỏ iPhone 6/6s

590

Bộ vỏ iPhone 6/6s Plus

750

Bộ vỏ iPhone 7

900

Bộ vỏ iPhone 7 Plus

1.250

Thay vỏ iP 6/6s Plus lên 7 Plus

1.250

Thay vỏ iPhone 6/6s lên iPhone 7

900

Thay vỏ iPhone 5/5s lên SE

450

Thay nắp lưng iPhone 4/4s

100

Tên Sản Phẩm

Đơn giá

Chuôi sạc iPhone 4/4s

200

Chuôi sạc iPhone 5/5s/5c

300

Chuôi sạc iPhone 6/6 Plus

400

Chuôi sạc iPhone 6s/6s Plus

650

Chuôi sạc iPhone 7/7 Plus 
Chuôi sạc iPad 2/3

400

Chuôi sạc iPad 4 
Chuôi sạc iPad Air 
Chuôi sạc iPad Air 2 
Chuôi sạc iPad Mini 1/2

400

Chuôi sạc iPad Mini 3 
Chuôi sạc iPad Mini 4 
Chuôi sạc iPad Pro 9.7 
Chuôi sạc iPad Pro 12.9 

Tên Sản Phẩm

Đơn giá

Phím Home iPhone 4/4s 
Phím Home iPhone 5

200

Phím Home iPhone 5s

300

Phím Home iPhone 5c

250

Phím Home iPhone 6/6 Plus

400

Phím Home iPhone 6s/6sPlus 
Phím Home iPhone 7/7 Plus 
Phím Home iPad 2,3,4

300

Phím Home iPad Air

350

Phím Home iPad Air 2 
Phím Home iPad Mini 1/2

300

Phím Home iPad Mini 3

500

Phím Home iPad Mini 4

550

Phím Home iPad Pro 9.7 
Phím Home iPad Pro 12.9 

Tên Sản Phẩm

Đơn giá

Loa trong/ngoài iPhone 4/4s

150/150

Loa trong/ngoài iPhone 5/5s/5c

200/250

Loa trong/ngoài iPhone 6/6 Plus

300/400

Loa trong/ngoài iPhone 6s/6s Plus 
Loa trong/ngoài iPhone 7/7 Plus 
Loa ngoài iPad 2,3,4 
Loa ngoài iPad mini 1,2 
Loa ngoài iPad mini 3 
Loa ngoài iPad mini 4 
Loa ngoài iPad Air 
Loa ngoài iPad Air 2 
Loa ngoài iPad Pro 9.7 
Loa ngoài iPad Pro 12.9