Cách tính lãi suất trả góp điện thoại - Bí quyết đơn giản và chính xác

Có một số điều mà chúng ta nên biết khi tính lãi suất trả góp điện thoại để đảm bảo tính chính xác và đơn giản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ chỉnh sửa...
Lãi suất vay mua điện thoại trả góp tại Home Credit-Fe credit-ACS

Có một số điều mà chúng ta nên biết khi tính lãi suất trả góp điện thoại để đảm bảo tính chính xác và đơn giản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ chỉnh sửa và chọn lọc những thông tin quan trọng nhất từ bài viết gốc.

Cách tính lãi suất vay trả góp điện thoại

Để tính lãi suất vay trả góp điện thoại, chúng ta cần nắm vững các thông số sau:

 • Số tiền vay để mua trả góp điện thoại = giá điện thoại mua trả góp - số tiền trả trước.
 • Thời hạn vay trả góp điện thoại (tháng).
 • Số tiền trả góp hàng tháng mà đơn vị cho vay kết hợp với siêu thị điện máy thông báo cho bạn phải thanh toán hàng tháng.

Để tính lãi suất vay mua điện thoại trả góp, chúng ta sử dụng công thức hàm IRR trong Excel. Công thức này là:

Công thức tính lãi suất vay mua điện thoại trả góp IRR =(values, guess) = (giá trị đầu tư ban đầu, các giá trị tương lai tiếp theo)

Trong công thức trên, giá trị đầu tư ban đầu phải là một số âm vì đó là số tiền phải bỏ ra để đầu tư.

Ví dụ về cách tính lãi suất trả góp điện thoại tại Home Credit, FE Credit và ACS

Như ví dụ trong bài viết gốc, giá mua điện thoại trả góp là 19.990.000 VNĐ. Khi khách hàng chọn mua trả góp, sẽ có 3 công ty tài chính để khách hàng lựa chọn: Home Credit, FE Credit và ACS. Mỗi công ty có các gói vay khác nhau, với lãi suất và các khoản phí tương ứng.

Dưới đây là ví dụ về giá và khoản vay tại ba công ty tài chính:

Tại Home Credit:

 • Giá mua điện thoại trả góp: 18.490.000 VNĐ
 • Số tiền trả trước (40%): 7.396.000 VNĐ
 • Số tiền vay trả góp = 18.490.000 - 7.396.000 = 11.094.000 VNĐ
 • Kỳ hạn vay trả góp: 12 tháng
 • Số tiền phải trả góp hàng tháng (gốc+lãi): 1.136.500 VNĐ
 • Các khoản phí khác: Phí thu hộ 11.000 VNĐ và bảo hiểm khoản vay 68.000 VNĐ

Tại FE Credit:

 • Giá mua điện thoại trả góp: 19.990.000 VNĐ
 • Số tiền trả trước (30%): 5.997.000 VNĐ
 • Số tiền vay trả góp = 19.990.000 - 5.997.000 = 13.993.000 VNĐ
 • Kỳ hạn vay trả góp: 12 tháng
 • Số tiền phải trả góp hàng tháng (gốc+lãi): 1.166.000 VNĐ
 • Các khoản phí khác: Phí thu hộ 12.000 VNĐ và bảo hiểm khoản vay 68.500 VNĐ

Tại ACS:

 • Giá mua điện thoại trả góp: 18.490.000 VNĐ
 • Số tiền trả trước (40%): 7.596.000 VNĐ
 • Số tiền vay trả góp = 18.490.000 - 7.596.000 = 10.894.000 VNĐ
 • Kỳ hạn vay trả góp: 12 tháng
 • Số tiền phải trả góp hàng tháng (gốc+lãi): 1.092.000 VNĐ
 • Các khoản phí khác: Phí hồ sơ 200.000 VNĐ

Các công thức trên được tính toán bằng hàm IRR trong Excel, giúp ta tính tỷ suất lợi nhuận của từng công ty tài chính. Từ đó, ta có thể tính được lãi suất vay trả góp theo năm.

Tổng kết

Bằng cách tính toán lãi suất trả góp điện thoại, bạn có thể so sánh với biểu lãi suất mà công ty tài chính đưa ra. Đồng thời, bạn cũng cần xem xét các khoản chi phí khác như phí hồ sơ, phí thu hộ, bảo hiểm khoản vay và giá mua điện thoại trả góp để lựa chọn gói vay hợp lý.

1